FIE JOHANSEN

Udstilling / Leicastore / Galleri 47

Frederiksberg Alle´ 47  20/9 - 28/11 


CV

Født i Stamford,Connecticut USA 1953 / bosat i Danmark fra1960 / Mesterlæreuddannelse 1976 /arbejder i Stockholm1977-79 / Kunstakademiets Institut For Visuel Kommunikation / gæstelærer Det kgl. Danske Kunstakademi Arkitektskolen/Institut For Visuel Kommunikation / gæstelærer på fotoskolen Fatamorgana /Founding member af det svensk-danske Scandinavian Photo Library, Billedhuset i 1985 /repræsenteret i Det Kongelige Bibliotek /  Museet For Fotokunst, Brandts Klædefabrik /Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg slot / Statens Kunstfond /salg til danske og udenlandske samlere af fotografi / medlem af BKF og kunstnersamfundet  /censor v.Charlottenborgs forårsudstillinger. Tidl.bosat i Østafrika, USA, Sverige, rejser: Grønland, Island, Sverige, USA, Vestindien, Europas storbyer.

2019  Galleri 47, Leica, ,Frederiksberg Allé,

2018 Permanent Portræt og Kunstprojekt, Region Hovedstadens psykiatri

2017 Udvikling af piezografi - teknikker, personligt projekt

2017 Arbejder til bogprojektet Her er DK 

2016 Museumsbygningen Fie Johansen Piezografier og Ædeltryk

2014/15 Photo Collect og Present Photography, Museumsbygningen

2014 Rejser til indsamling af nyt materiale

2013 Udvikling/produktion af platinum/palladium/cyanotypi ædeltryk fra analogt mørkekammer

​2012 Kunstrådet rejselegat USA 20.05

2012 Flensburg “Orten” 26.02-28.05

2012 Gl.Holtegaard “Steder” 12.11-15.01

2012 Bog og udstillingsprojektet “Danmark under forvandling”,  03.09.10

2011 Rosphoto “Steder” Sankt Petersborg 10.09  -02.10

2011 Heart Herning Kunstmuseum, Denmark in Transition exhibition “Places”

2010 “Steder” Brandts Klædefabrik 03.08. - 21.11.10/ Ny Carlsberg Fondet, Realdania, St.Kunstfond

2009-2010 Grinnell College, Burling Library, Iowa USA/

2009 Projektet Danmark under forvandling / Ny Carlsberg Fondet, Realdania, St.Kunstfond, Gyldendal

2009 Skagens museum “Altid som aldrig før”,v.. Ny Carlsberg Fondet, Realdania, St.Kunstfond, Gyldendal 31.01-19.04

2008 Projektet Danmark under forvandling / Ny Carlsberg Fondet, Realdania, St.Kunstfond, Gyldendal

2008 DR-Byen, Koncerthuset Studio 2, udsmykning, Miles Davis på Plywood.

2007 Projektet Danmark under forvandling / Ny Carlsberg Fondet, Realdania, St.Kunstfond, Gyldendal

2007 & 2008 Photofest International, Houston, special projects and auction

2007 Brandts Klædefabrik, Odense.”One Shot Each”.Udstilling og bogværk

2006 Ole Haslunds kunstnerfonds hædersgave 100.000

2006 Scandinavia House New York Scandinavian Photography 2

2005 Pro Charlottenborg, 3-25 sept

2005 Scandinavian Photography 2, Faulconer Gallery Grinnell College Iowa USA

2005 Kunstrådet, produktionsstøtte

2004 New York Photo

2004 PhotoLA Los Angeles, USA

2003 Photo LA Los Angeles USA.

2002 Soloudstillingen “Piezografier”, digitalfotografiets første archival prints, Politikens forhal

​2002 Politikens grafiske særtryk

2002 Photo LA Los Angeles, USA

2001 Statens Kunstfonds 3 årige arbejdslegat

2001 PhotoLA 2001 Los Angeles, USA

2001 Fotografisk Center “Digital Room Show”, Kunstforeningen Gl.Strand

2001 Grafikens hus, Mariefred, Sverige

2000 Louvre “Paris Photo 2000”

2000 Fotogravure i Norden “Highlights in Nordic Photogravure”, Texas,  USA

99/2000 Louisiana “The Architects Studio”10 digitale motiver over Henning Larsens arkitektur

1999 Statens kunstfond arbejdslegat

1998 Møstings hus, Frederiksberg, ”Højlys og Dybtryk”

1998 Stenersen museet, Oslo, ”Højlys og Dybtryk”

1997 Vinder af Årets Bogarbejde med bogen Fie Johansen

1997 Vinder af Kulturministeriets Fotografiske Bogpris, udstilling og præsentation,

         Brandts Klædefabrik / Billedhusets galleri, Sct.Annnæ ​passage Kbh.

1997 Den censurerede udstilling “Højlys og Dybtryk”Brandts Klædefabrik & bogværk /1996 ,“11 fotografer”

1992 Brandts klædefabrik, indvielse af udstillingslokalet “Platformen”, ædeltryk, Hypnagogiske Billeder

1987 “Kunstlerisches Fotografie in Skandinavien” kunstmuseet i Düsseldorf

1985 Louisiana, Humlebæk “Homo Decorans”


“Sindbilleder”, Text af Gitte Broeng

Linjer og strukturer aftegner sig uhyre

skarpt i Fie Johansens fotografier. Ved

nærmere øjesyn viser det sig, at motiverne,

trods deres enkle formsprog, er udechifrerbare.

De fleste stammer fra urbaniserede

omgivelser, men er mennesketomme og

består af tegn efter mennesker, som kan

være vanskelige at afkode og stykke sammen

til en helhed, fordi konteksten mangler.

Hvad de er skabt til, og hvilken betydning de har, forbliver i flere tilfælde et åbent spørgsmål.

Som en følelse eller psykologisk tilstand

skal billederne ses, og kan som sådan ikke

beskrives i rationelle termer. På samme

måde synes Fie Johansen originalt at

arbejde med lokaliteter, som giver konkret

fysisk form til et psykologisk indhold. En af

kunstens væsentligste kilder kan være ønsket

om at forskyde noget indre til en ydre

form. Forskydningen fra det reale niveau

til kunstens sprog, det være sig digte,

symfonier, skulpturer eller andet, rummer

en stemnings- eller tankebearbejdning for

den skabende, men er også meddelelser

til verden, som kan vække genklang hos

andre mennesker. Også selv om de er

enigmatiske. Muligvis netop derfor. Det

lukkede åbner for mange betydninger.

Hendes billeder har den

egenskab, at de rum, som repræsenteres,

forekommer at være billeder, allerede før

hun fotograferede dem. Årsagen er hendes

fortolkning af dem. De fragmenterede

snit, hun laver, arbejdet med lys og mørke,

kontrast og harmoni. Hun finder motiver,

der fungerer som udløsere for en indre ro og uro.

Rummene, der i sig selv er ganske reelle,

fremstår i en vis forstand, som var de på

forhånd blevet kunstnerisk formgivet. Fie Johansen

er ikke optaget af, at dokumentere steder,

snarere fortolke motiver i sig selv, løsrevet

fra deres funktion eller historie. Dette gør at de fremstår begge som enigmatiske rum i landskabet, åbne for fortolkning. 

Objektet ikke er det egentlige motiv for

Fie johansen, men derimod det sindbillede

hun skaber ved at fotografere steder som en

stemning, der får konkret fysisk form.


“ Mindscapes”, text By Gitte Broeng

Lines and structures are delineated with extreme sharpness and contrast in Fie Johansen’s photographs, which are rendered with a distant coolness. Open spaces and terrain vagues are recurring motifs in her work as a photographer. Places that are in-between: between systematisation and coincidence, the urban and the rural, nature and culture.  Johansen’s work concentrates on localities that give a physical form to the psychological. Her images become mindscapes. As well as exhibitions and books, Fie Johansen has also produced the cover images for numerous jazz records, where her atmospheric photographs correspond visually to the abstract tones of the music. Fie Johansen is not interested in interpreting places, but rather in showing spaces. Severed from their function or history, if they have one. This gives her images an abstract quality, dominated by shapes and structures.The spaces, which are very real, appear to a certain extent as if they already exist as works. Whether they include art or not.   One site is artistically and architecturally formed, the other not. But the differences between them are erased by Johansen. Both appear as enigmatic spaces in a landscape open to interpretation.


“Sinnbilder”, text Gitte Broeng

Linien und Strukturen zeichnen sich ungeheuer scharf und kontrastreich ab in Fie Johansens Fotos, die etwas Cooles an sich haben. Offene Räume und terrain vagues sind wiederkehrende Motive in ihrer fotografischen Arbeit; Orte, die sich in einer Mitte befinden, zwischen Ordnung und Zufall, Stadt und Land, Natur und Kultur. Sie arbeitet konzentriert mit Örtlichkeiten, die einem psychologischen Inhalt eine physische Form verleihen, und ihre Bilder wirken wie eine Art Sinnbilder. Neben Ausstellungen und Büchern hat Fie Johansen im Laufe der Jahre etliche CD-Cover für Jazz-CDs gemacht, wo ihre stimmungsorientierten Fotos den abstrakten Tönen der Musik visuell entsprechen.

Fie Johansen beschäftigt nicht das Interpretieren der Orte als solche, sondern eher als selbständige Räume, losgelöst von ihrer Funktion oder Geschichte, falls sie eine haben. So bekommen die Bilder einen abstrakten Charakter, wo Formen und Strukturen das entscheidende sind.Die Räume, die ja ganz real sind, erscheinen in gewisser Weise, als ob sie von vornherein künstlerisch gestaltet wurden. Der eine Platz ist künstlerisch und architektonisch nach allen Regeln der Kunst geformt, der andere nicht. Die Unterschiede werden ausgeglichen, und beide erscheinen als rätselvolle Räume in der Landschaft, die offen für Interpretationen sind.


TEKST:

TOVE THAGE MAG.ART/CAND.MAG/PH.D.(ABD),TISCH SCHOOL OF THE ARTS, NEW YORK UNIVERSITY. 

Fie johansen svømmer gerne i mod strømmen,

og opdager her nye strande, hvor hun

går i land. Hun er altid tro mod fotografiets

pagt med virkeligheden, uanset hvor kompliceret

den ser ud. Realiteten er hendes udgangspunkt

og aflæses direkte i værket. Hun

dyrker billedets æstetiske kvalitet samtidig med,

at hun fastholder, hvordan alt er menneskeskabt

og udtryk for fælles symboler og fortællinger.

Hun har gennem sit virke eksperimenteret og

forholdt sig positivt fornyende i forhold til det

valgte medie og dermed blotlagt arbejdsmetoder,

som mange andre fotografer kun

nødtvungent forholder sig til: fra de noble

ædeltryks højst krævende teknikker til tidens

digitale udfordringe, hvor hun var blandt de

første i danmark til at udforske og bruge den

digitale værktøjskasse. Hun er fotografernes

fotograf, der tilbagetrukket, men med konsekvens

og bestemthed har undersøgt de

fleste af det fotografiske billedes udtryk og

grænser. I 1980’erne var hun medgrundlægger

af billedhuset, fotografernes eget

billedarkiv og gallerifællesskab, med stor

ret blev hun i 1997 tildelt Kulturministeriets

Fotografibog-pris. I 1999 modtog hun Statens

Kunstfonds 3-årige arbejdslegat og i 2008-10

var hun én af de udvalgte fotografer i Danmarks

største fotografiprojekt, udstillingerne

og bøgerne, Danmark Under Forvandling.

Politikens læsere kender hende fra det

egensindige samplerbillede, Grab - Den

Trojanske hest, udgivet som grafisk særtryk

I 2002. Ingen dansk fotograf har

et billedsprog af så muntert legende og

grænsesprængende dimensioner. Hendes

fotografier af Svanemølleværket, Henning

Larsens Rotunde under opførelse på

Strandvejen i Hellerup og udstillet i en serie

billeder på Louisiana og Tuborg Havns

fagre nye verden er tung volumen og ren

Metropolis revisited år 2000.

Fie johansen er arkitekturfotograf, portrætfotograf,

stillbillede-fotograf, coverartist

for jazzmusikeres cd udgivelser, men

først og fremmest skildrer af eget miljø,

hvor verdens fremtoninger som poetiske

og humoristiske objekter gengives med et

skær det metafysiske, det anede. Altid er

hun på rejse med tråde både frem og tilbage,

formuleret fyndigt og mangetydigt.

drømmene er en hjælp til virkeligheden. Der

er uhyre meget sprælsk surrealisme i spil,

og dem, der kender Fie Johansens fysiske

fremtoning, vil med et undertrykt smil, tænke

på magnetismen mellem en lille spinkel

skikkelse og alle de store bygninger,

kraner, ‘stenharpen’, inferiøre grusbunker

og sandmiler hun har vist os gennem sit fotografi.

Fie johansen sætter blikket, der er med til at gøre verden til Vores. Også selvom den er stor.